Organisationsförändring, arbetsrätt och förhandling

Om oss

Helj hjälper er att navigera genom komplexa utmaningar, förhandlingar och organisationsförändringar. Vi optimerar genomförandet, förebygger risker, minimerar kostnader och värnar ert arbetsgivarvarumärke vid omorganisationer och tvister...

När vi behövde justera organisationen hjälpte Helj till att minimera påverkan på verksamheten. De företrädde oss i förhandlingarna och levererade resultat som skyddade våra intressen och stärkte oss som arbetsgivare.
Karl Holmqvist, VD Scanacon
Händer vid en laptop
”Helj var med sin kompetens och engagemang de stöttepelare som organisationen behövde i denna utmanande situation."
Maria Rydén, verksamhetschef Kulturens Bildningsverksamhet
Kvinna i orange tröja kollar i en tidning